Microsoft account
Intro Microsoft 365
Word
EXCEL
Teams
OneNote

Dicteren in Word: Laat je stem het werk doen

Typen is niet voor iedereen: Laat je stem het werk doen met de dicteerfunctie in Word. Spreek je tekst in en zie deze direct verschijnen op het scherm.

Vereisten:

 • Microfoon: Zorg ervoor dat je een microfoon hebt die goed werkt.
 • Duidelijke spraak: Spreek helder en articuleer duidelijk om de beste resultaten te behalen.
 • Leestekens: Noem leestekens zoals “punt”, “komma” en “nieuwe alinea” tijdens het dicteren.

Dicteren gebruiken:

 1. Open Word en ga naar het tabblad Start.
 2. Klik op de knop “Dicteren”.
 3. Selecteer het tandwiel.
 4. Selecteer de gewenste taal in het menu.
 5. Klik op de microfoon, deze wordt nu weergegeven in een blauwe cirkel
 6. Je tekst wordt automatisch getypt terwijl je spreekt.
 7. Klik opnieuw op de “microfoon” om te stoppen.

Fouten corrigeren:

 • Dicteren is niet perfect, dus controleer de tekst op fouten.
 • Corrigeer fouten door ze te typen of te bewerken.

Tip:

 • Gebruik de dicteerfunctie voor lange teksten, interviews of verslagen.

Dicteren in Word: een handige tool om je productiviteit te verhogen en je creativiteit de vrije loop te laten.