Microsoft account
Intro Microsoft 365
Word
EXCEL
Teams
OneNote

De kracht van AANTAL.ALS: voorwaardelijk tellen in Excel

Met de functie AANTAL.ALS in Excel til je het tellen naar een hoger niveau. In plaats van simpelweg alle getallen in een bereik te tellen, kun je met AANTAL.ALS selectief tellen op basis van een door jou gedefinieerde voorwaarde. Zo tel je bijvoorbeeld het aantal leerlingen dat een bepaald cijfer heeft gehaald, het aantal producten in een bepaalde categorie of het aantal bestellingen boven een bepaald bedrag.

Hoe werkt de AANTAL.ALS-functie?

De functie AANTAL.ALS heeft drie argumenten:

  1. Bereik: Het gebied met cellen dat je wilt tellen.
  2. Criterium: De voorwaarde waaraan de cellen in het bereik moeten voldoen om meegenomen te worden in de telling.
  3. [gebieden]: Optioneel. Dit argument is nodig als je met meerdere criteria wilt werken.

De functie retourneert het aantal cellen in het bereik die voldoen aan het criterium.

De syntaxis van de AANTAL.ALS-functie:

=AANTAL.ALS(bereik; criterium; [gebieden])

Voorbeelden van AANTAL.ALS-formules:

  • =AANTAL.ALS(B2:P6; ">=10"; ""): Tel het aantal getallen in B2:P6 die groter of gelijk zijn aan 10.
  • =AANTAL.ALS(A2:A10; "Appel"; ""): Tel het aantal cellen in kolom A die de tekst “Appel” bevatten.