Microsoft account
Intro Microsoft 365
Word
EXCEL
Teams
OneNote

Wat is een team

Een team bestaat uit een groep mensen die samenkomen om aan een gemeenschappelijk doel te werken binnen uw bedrijf. Dit kunnen afdelingen of zelfs het hele bedrijf zijn. Een team moet niet noodzakelijkerwijs een afdeling zijn, maar kan een gemeenschappelijk doel zijn. (VB, een project waaraan mensen uit verschillende afdelingen deel nemen).

Een team moet niet absoluut blijven bestaan. Als er geen noodzaak meer is voor een bepaald team, kan dit verwijderd worden.

Er kunnen meerdere teams gemaakt worden, en je kan deel uitmaken van verschillende teams.

Een team wordt onderverdeeld in kanalen, die elk een afzonderlijk geheel vormen binnen een team. Een kanaal kan dus een onderwerp, afdeling, een kleiner project, ….. zijn. In de kanalen staan dan de gesprekken (chats) met de teamgenoten, de bestanden, apps en verschillende tabbladen die naar documenten of websites(intern/extern) verwijzen. De bestanden in een kanaal worden op een SharePoint site opgeslagen die automatisch gecreëerd wordt bij het aanmaken van een team.

Er wordt standaard een kanaal Algemeen aangemaakt.

Voorbeeld van een team

Het team PolyForm omvat de kanalen:

  • Algemeen
  • Nieuw
  • Nieuws en Updates
  • Pers berichten

Het eigenlijke werk wordt dus binnen een kanaal gedaan.

Alle data in de kanalen is voor iedereen die lid is van het team zichtbaar.

Eigenaars, leden en gasten

In een team bestaan er verschillende rollen die hun eigen rechten hebben:

Eigenaars
Teameigenaars beheren een aantal instellingen voor het team. Zij kunnen leden en/of gasten toevoegen en verwijderen. Een Team kan meerdere eigenaars hebben.

Leden
Leden zijn de personen die deel uitmaken van het team. Ze kunnen met elkaar chatten, bestanden bewerken en opladen binnen het team.

Gasten
Gasten zijn personen die niet tot uw organisatie behoren, maar uitgenodigd kunnen worden om deel te nemen aan het team, door een teameigenaar. Ze hebben meestal wel minder mogelijkheden dan leden.

 

Wat leden en gasten kunnen doen is afhankelijk van wat de Microsoft 365 beheerder instelt bij de SharePoint en de Teams instellingen.

 

In onderstaande tabel kan je zien welke functies er beschikbaar zijn voor elke rol (eigenaar, lid, gast). Deze kunnen door de systeembeheerder gelimiteerd worden. De functies van de leden en gasten kunnen door de eigenaar gelimiteerd worden.

Functie
Eigenaar
Lid
Gast
Een kanaal maken
ja
ja
ja
Deelnemen aan een privéchatgesprek
ja
ja
ja
Deelnemen aan een gesprek
ja
ja
ja
Een kanaalbestand delen
ja
ja
ja
Een chatbestand delen
ja
ja
 
Apps (zoals tabbladen, bots of connectors) toevoegen
ja
ja
 
Kan worden uitgenodigd via een werk-of schoolaccount voor Microsoft 365
 
 
ja
Een team maken
ja
ja
 
Geplaatste berichten verwijderen of bewerken
ja
ja
ja
Openbaar teams zoeken en er lid van worden
ja
ja
 
Organigram bekijken
ja
ja
 
Leden en gasten toevoegen of verwijderen
ja
 
 
Een team bewerken of verwijderen
ja
 
 
De machtigingen van de teams instellen voor kanalen, tabs en connectors
ja
 
 
De teamafbeelding wijzigen
ja
 
 
Gasten aan een team toevoegen
ja
 
 
Kanalen automatisch weergeven voor het volledige team
ja
 
 
@[teamnaam]-vermeldingen beheren
ja
 
 
@kanaal- of @[kanaalnaam]-vermeldingen toestaan
ja
 
 
Gebruik van emoji’s, GIF’s en memes toestaan
ja
 
 
Een team vernieuwen
ja
 
 
Een team archiveren of herstellen
ja
 
 

De organisatie kan beperken wie er een Teams kan aanmaken.