Microsoft account
Intro Microsoft 365
Word
EXCEL
Teams
OneNote

De kracht van GEMIDDELDE.ALS: voorwaardelijke gemiddeldes in Excel

et de functie GEMIDDELDE.ALS in Excel til je het berekenen van gemiddeldes naar een hoger niveau. In plaats van simpelweg het gemiddelde te bepalen van alle getallen in een bereik, kun je met GEMIDDELDE.ALS selectief gemiddeldes berekenen op basis van een door jou gedefinieerde voorwaarde. Zo bereken je bijvoorbeeld het gemiddelde van de cijfers van leerlingen die een bepaalde toets hebben gehaald, of de gemiddelde omzet van producten in een bepaalde categorie.

Hoe werkt de GEMIDDELDE.ALS-functie?

De functie GEMIDDELDE.ALS heeft drie argumenten:

  1. Bereik: Het gebied met getallen waarvan je het gemiddelde wilt berekenen.
  2. Criterium: De voorwaarde waaraan de getallen in het bereik moeten voldoen om in de berekening van het gemiddelde meegenomen te worden.
  3. [Somgebieden]: Optioneel. Dit argument is nodig als je met meerdere criteria wilt werken.

De functie retourneert het gemiddelde van alle getallen in het bereik die voldoen aan het criterium.

De syntaxis van de GEMIDDELDE.ALS-functie:

=GEMIDDELDE.ALS(bereik; criterium; [somgebieden])


Voorbeeld met GEMIDDELDE.ALS in Excel

Situatie:

Je hebt een Grootwarenhuis, en je wilt de gemiddelde verkoopcijfers per categorie weten

  • Product
  • Categorie
  • Verkoopcijfers

Formule, Gemiddelde Verkoopcijfers per Categorie:

Kleding: =GEMIDDELDE.ALS(B2:B8;"Kleding";C2:C8)

Elektronica:=GEMIDDELDE.ALS(B2:B8;"Elektronica";C2:C8)

Resultaat:

Verkoopcijfers Kleding: 27,6666667

Verkoopcijfers Elektronica: 14