Microsoft account
Intro Microsoft 365
Word
EXCEL
Teams
OneNote

Werken met Excel Online

Excel is een krachtige app om berekeningen te maken, lijsten te sorteren en te filteren, en nog veel meer.

Start Excel online:

  1. Klik op de knop Excel
  2. Klik op de knop Lege werkmap

 

De interface toont nu een titelbalk, een lint en een werkvenster. Het werkvenster is verdeeld in kolommen met letters (beginnend met A) en rijen met cijfers (beginnend met 1).

De unieke identificatie van elke cel, genaamd celreferentie, wordt gevormd door de kolomletter en het rijcijfer. De eerste cel is A1. De naam van de actieve cel is zichtbaar in het naamvak.

Eenvoudige berekeningen uitvoeren:

  1. Typ “REKENAPP” in cel A1.
  2. Typ 15 in cel B4 en 18 in cel C4.
  3. Klik in cel D.
  4. Ga naar het tabblad Startpagina.
  5. Klik op de keuzepijl bij AutoSom en kies Som.

Excel maakt automatisch een formule:

  • De formulebalk toont de berekening (=B4+C4).
  • Klik op het vinkje om de berekening te bevestigen.
  • Het resultaat, 33, verschijnt in cel D4.