Microsoft account
Intro Microsoft 365
Word
EXCEL
Teams
OneNote

De kracht van de SOM-functie in Excel: alles over optellen met gemak

De kracht van de SOM-functie in Excel: alles over optellen met gemak

De SOM-functie in Excel is een onmisbaar hulpmiddel voor het snel en eenvoudig optellen van getallen. Of je nu de totale inkomsten van je webshop wilt berekenen of de gemiddelde score van je leerlingen wilt bepalen, de SOM-functie maakt het mogelijk.

Hoe werkt de SOM-functie?

De SOM-functie neemt een of meer gebieden als argument en telt alle getallen in die gebieden op. Je kunt hierbij denken aan cellen, rijen, kolommen of een combinatie daarvan. De functie retourneert vervolgens de som van alle getallen.

De syntaxis van de SOM-functie:

=SOM(gebied1, [gebied2], ...)

Omschrijving van de onderdelen:

  • =: Het begin van elke Excel-formule.
  • SOM: De naam van de functie, in dit geval SOM.
  • (): Ronde haakjes die de argumenten van de functie bevatten.
  • gebied1: Het eerste gebied met getallen dat je wilt optellen. Dit kan een celbereik zijn (bijvoorbeeld B2:D4) of een afzonderlijke cel (bijvoorbeeld B5).
  • [gebied2]: Optioneel. Je kunt extra gebieden met getallen toevoegen, gescheiden door komma’s.

Voorbeelden van SOM-formules:

  • =SOM(B2:D4): Tel de getallen in de cellen B2, C2, D2, B3, C3, D3, B4 en D4 op.
  • =SOM(A1:A10; C1:C10): Tel de getallen in kolom A en kolom C op, van rij 1 tot en met rij 10.
  • =SOM(B2:D4) - 10: Tel de getallen in B2:D4 op en trek 10 af van het resultaat.

Tips voor het gebruik van de SOM-functie:

  • Je kunt lege cellen in een bereik optellen. De SOM-functie negeert automatisch lege cellen.
  • Je kunt de SOM-functie combineren met andere functies, zoals GEMIDDELDE of MAX.