MSSP – Lijsten – kolommen maken

Nadat een lijst gemaakt is, kan je hierin kolommen (ook wel metadata of Tag genoemd) toevoegen, wijzigen of verwijderen. Laten we beginnen met het toevoegen van een kolom.
Eerst en vooral moeten we het datatype van de kolom selecteren, dit kan zijn:

 • Eén regel tekst
 • Meerdere regels tekst
 • Cijfer
 • ja/nee
 • Persoon
 • Datum en tijd
 • Keuze
 • Hyperlink
 • Valuta
 • Afbeelding
 • Opzoeken

Welk datatype we kiezen hangt natuurlijk af van de data die in deze kolom moet ingegeven worden.

In deze demo maken we gebruik van een nieuwe lijst medewerkers.

De enige kolom die aanwezig is, is het Titel veld. Dit veld (of kolom) wordt standaard aangemaakt als je een nieuwe lijst maakt. Het is een speciaal veld dat je steeds moet integreren in je kolommen. Het is speciaal omdat, als je op de data in deze kolom klikt, je automatisch de hele detail (alle kolommen) te zien krijgt aan de rechterkant van je scherm voor dit item en je hier ook de gegevens kan wijzigen. Dus we gaan in deze lijst de kolom Titel gebruiken voor de naam van de medewerker. Hiervoor ga ik de label Titel wijzigen naar ‘Naam medewerker‘, omdat dit dan sprekender is voor de persoon die data moet ingeven.

Dit zijn de stappen om de naam van een kolom te wijzigen:

 • Klik op het pijltje bij de kolomnaam (Titel)
 • Selecteer: Kolominstellingen -> Naam wijzigen -> vul de nieuwe naam in

Hiermee is de naam (label) van de kolom gewijzigd naar Naam medewerker.


Wij gaan hier nu enkele kolommen toevoegen aan deze lijst zoals:

 • Voornaam (één regel tekst)
 • afdeling (keuzeveld)
 • in dienst (datum)
 • loon (valuta)
 • gehuwd (ja/nee)
 • Coach (Opzoeken)

Om nu een kolom toe te voegen, klik je gewoon op +Kolom toevoegen, selecteer het datatype en volg de stappen hieronder.

voornaam


afdeling

Voor de afdeling kiezen we het datatype keuzeveld. Dit laat de gebruiker later toe om een keuze te maken uit een reeks voorgegeven keuzes. Dit heeft als voordeel dat de inhoud van de kolom steeds op dezelfde manier geschreven wordt, en ons dan ook toelaat om hierop te groeperen, sorteren of te filteren. Stel dat we deze kolom als een één regel tekst zouden definiëren, dan kan de gebruiker voor de afdeling HR verschillende termen kunnen invullen zoals HR, personeelsdienst, Human Resources, … . Hierdoor zouden we nooit de gegevens kunnen groeperen, sorteren of filteren op de naam van de afdeling.

Voeg een kolom toe, en selecteer keuzeveld.

Er bestaat nog een bijkomende opties die het de gebruiker toelaat om meer dan 1 keuze te maken bij een item. Hiervoor moet op meer opties klikken om aan deze mogelijkheid te komen.


In dienst

In de kolom in dienst wordt de datum van tewerkstelling ingegeven. Dit wordt uiteraard een kolom van het type : datum en tijd.


Loon

Voor de kolom Loon, gaan we gebruik maken van een datatype Valuta.


Gehuwd

Voor de kolom gehuwd gaan we het datatype ja/nee gebruiken. Hier moet de gebruiker de keuze maken tussen ja en nee. Je kan bij het aanmaken van deze kolom bepalen welke van de twee waarden automatisch ingevuld gaat worden voor een item.


Coach

In de kolom coach moet de naam van de verantwoordelijke coach voor deze werknemer ingevuld worden. De namen van de mogelijke coaches staan in een apart lijst. Er mogen alleen maar coaches uit deze lijst geselecteerd worden. Je kan dit vergelijken met een keuzeveld, alleen dat je bij het maken van de kolom, de mogelijke keuzes niet moet invullen, maar enkel aanduiden uit welke lijst deze namen moeten komen.

In deze demo maken we gebruik van een lijst Coaches voor de kolom coach in de lijst medewerkers.

Voeg een kolom toe in de lijst medewerkers, van het type opzoeken.