MSSP – Bibliotheken – weergaven

Je kan voor een bibliotheek de weergave van de items aanpassen, zodat ze beter voor jou te gebruiken zijn. Je kan kolommen van plaats verwisselen, bepaalde kolommen niet tonen zodat het geheel overzichtelijker wordt, sorteren / groeperen / filteren op kolommen. Dit alles zorgt ervoor dat je in de massa van data een compacter en voor jou een efficiëntere weergave van de bibliotheek krijgt.

Veel bibliotheken hebben meerdere weergaven dan alleen de standaardweergave die je te zien krijgt wanneer je voor het eerst naar de bibliotheek gaat. Als je andere weergaven wilt zien, selecteer je het menu Weergaveopties aan de rechterkant van de opdrachtbalk en selecteert u vervolgens de beste weergave.


Met de eerste drie opties: Lijst, Compacte lijst, Tegels bepaal je HOE je lijst getoond wordt.

LIJST
COMPACTE LIJST
TEGELS


Een weergave maken

Klik op Nieuwe weergave maken. Vervolgens geef je je weergave een naam (vb ICT lijst). Je selecteert hoe je lijst er moet uitzien: als een lijst, als een agenda (in dit geval moet er wel een datum kolom in je lijst staan) of als een galerie.

Als je over de nodige rechten beschikt, kan je je weergave publiek maken. Dit wil zeggen dat iedereen deze weergave kan oproepen.

Vervolgens klik je op de knop Maken.


Een weergave wijzigen

Je kan een aantal wijzigingen rechtstreeks in de lijstweergave aanbrengen. Klik hiervoor op de kolomnaam. Je kan nu de volgorde van items wijzigen (sorteren), filteren, groeperen, kolommen toevoegen, kolominstellingen wijzigen, kolommen verbergen, totalen maken (indien de kolom van het type getal is).


Een weergave verwijderen

Selecteer de weergave die je wil verwijderen. Klik vervolgens op Huidige weergave bewerken. Op de pagina die nu verschijnt, klik je op de optie Verwijderen, en daarna op OK.


Standaard weergave instellen

Je kan een weergave als de standaard weergave instellen. In dit voorbeeld hebben we twee weergaven:

  • Alle documenten
  • projectnummer

Hierbij is de weergave Alle documenten de standaard weergave en we willen dat de weergave projectnummer de standaard weergave wordt.

Selecteer de weergave projectnummer.

Selecteer nu Huidige weergave bewerken.

Vervolgens “Dit als standaardweergave instellen” aanvinken.

Opgelet: In het selectievenster van de weergaven staat soms ook “Huidige weergave als standaard instellen”. Op het moment dat deze cursus geschreven werd, werkte dit niet altijd.

Opgelet: In het selectievenster van de weergaven staat soms ook “Huidige weergave als standaard instellen”. Op het moment dat deze cursus geschreven werd, werkte dit niet altijd.