MSSP – Lijsten – Filteren/Groeperen

Met een filter kan je het aantal gegevens (items in de lijst) dat je te zien krijgt beperken en/of sorteren, groeperen enz… . Hierdoor kan je efficiënter in je gegevens zoeken naar een bepaald item of een som van een bepaalde kolom maken al dan niet gegroepeerd. Je kan deze filter in een weergave inbouwen.

Je ziet hieronder een voorbeeld van de klantenlijst die gefilterd is (zie het filter icoon rechts van de kolomnaam) op enkele Duitse steden (9 steden). Je kan op meerdere kolommen gelijktijdig filteren. Hoe je dit allemaal doet vindt je gedetailleerder uitgelegd bij de lessen over bibliotheken.