MSSP – Bibliotheken – één of meer bestanden downloaden

Je kan bestanden en mappen downloaden naar je pc vanuit een bibliotheek. Hiervoor ga je als volgt te werk:

Selecteer de bestanden of mappen die je wil downloaden. Er wordt een vinkje geplaatst voor het document.
Wil je ALLE bestanden downloaden, dan kan je deze selecteren door het keuzerondje bovenaan de lijst te selecteren.

Klik vervolgens op de knop Downloaden bovenaan in de werkbalk. Deze knop is enkel zichtbaar als er documenten geselecteerd zijn.

Bij de Chrome browser zie je links onder de download
Bij de Edge browser krijg je een popup venster met de download.

Als je meerdere documenten download, wordt er een .zip bestand gemaakt waarin alle documenten zich bevinden. Indien je slechts 1 document download, krijg je dit ook direct als document op de verkenner (file explorer) te zien.

Opmerking:

Tenzij anders ingesteld, worden de bestanden standaard in de map Downloads op uw pc geplaatst.
Dit is afhankelijk van de browser die je gebruikt.