MSSP – Bibliotheken – Een nieuw bestand toevoegen

Als je een volledig nieuw bestand wil toevoegen aan een bibliotheek, doe je dit door de bibliotheek te openen, en vervolgens op de knop Nieuw te klikken.

Je kan hier kiezen of je een nieuwe map wil toevoegen, een Office Document of een koppeling.

Verder heb je hier ook de mogelijkheid om dit menu te bewerken en een sjabloon op te laden die in dit menu terecht komt. Dit laatste wordt in een apart onderdeel besproken.

Als je bv Word-document selecteert, opent de online WordApp in de browser een leeg Word document. Standaard krijgt dit document de naam Document en eventueel een volgnummer (indien dit doclument reeds bestaat). Je kan hier reeds de documentnaam wijzigen . Je klikt op de naam (in dit geval Document), en je krijgt een deelvenster te zien waarin je de naam kan overschrijven.

Je hoeft dit document niet op te slaan, daar dit automatisch gebeurd. Ook wijzigingen die je aanbrengt worden telkens opgeslagen. Dus je kan gewoon dit tabblad op je browser sluiten.