MSSP – Bibliotheken document verwijderen en terugplaatsen

In een bibliotheek staan bestanden, mappen of koppelingen (links). Je kan deze ook verwijderen als je ze niet meer nodig hebt. Denk hierbij aan verouderd materiaal.

Belangrijk;

wanneer je een map verwijdert, worden zowel de map en de bestanden die zich hierin bevinden (ook eventuele submappen) verwijderd. Misschien is het een goed idee om mappen of bestanden te verplaatsen naar een archief ipv enkel te verwijderen.

Documenten, mappen of koppelingen verwijderen

Open de SharePoint bibliotheek en selecteer het item dat je wil verwijderen. (niet op de bestandsnaam klikken, want dan open je het document). Er wordt nu een vinkje geplaatst in de linkerkolom

Je kan ook meerdere bestanden selecteren.
Vervolgens klik je op Verwijderen bovenaan op de werkbalk boven de lijst, waarna een dialoog venster opent waarop je de knop verwijderen aanklikt. Hierna worden de bestanden verwijderd uit de bibliotheek en in de prullenbak geplaatst. Je krijgt ook nog een mededeling welke bestanden er verwijderd zijn.


Documenten terughalen uit de prullenbak

Alle documenten die je verwijdert, komen in een prullenbak terecht. Deze blijven standaard 93 dagen ter beschikking van de gebruiker om ze terug te plaatsen naar de bibliotheek. Hierna worden ze in een andere prullenbak geplaatst gedurende 93 dagen, waar ze enkel nog door de administrator kunnen teruggeplaatst worden.

ga naar de prullenbak van de SharePoint site

Selecteer de bestanden die je wil terugzetten, en klik op de knop Terugzetten

De bestanden worden naar de oorspronkelijk bibliotheek en map teruggplaatst.