MSSP – Bibliotheken – filteren data

Met een filter kan je het aantal gegevens (documenten) dat je te zien krijgt beperken en/of sorteren, groeperen enz… . Hierdoor kan je efficiënter in je gegevens zoeken naar een bepaald document of een som van een bepaalde kolom maken al dan niet gegroepeerd. Je kan deze filter in een weergave inbouwen.

Filteren in een weergave

Klik op het pijltje rechts van de kolomnaam. Er verschijnt nu een selectiemenu waarin je Filteren op selecteert. Vervolgens krijg je alle mogelijke waarden te zien die in deze kolom voorkomen. Door nu één of meerdere waarden te selecteren en op Toepassen te klikken, ga je het aantal items (documenten) beperken tot deze selectie.

Bovenaan de bibliotheek zie je rechts van de bibliotheeksnaam jouw selectiekriteria staan.

je kan ook meerdere selecties gelijktijdig kiezen, bv HR en ICT

Tevens kan je op meerdere kolommen een filter plaatsen.


Groeperen van data

Je kan niet alleen filteren, maar ook data groeperen op een kolom. In ons voorbeeld heb ik een lijst die gefilterd is op ICT en ga deze nu nog groeperen op projectnummer.


Totalen maken van een kolom

Je kunt een totaal maken van een kolom. Dit gaat natuurlijk enkel indien deze kolom van het type getal is. In het andere geval kan je alleen maar het aantal documenten tellen (bv bij een groepering).