MSSP – Bibliotheken – Documenten/mappen delen

De bestanden (documenten,…) zijn in de regel voor iedereen toegankelijk die toegang tot de site heeft. Soms wil je bestanden of mappen delen met anderen die geen toegang hebben. Als je bestanden deelt, kun je bepalen of anderen deze mogen bewerken of enkel maar bekijken. Je kunt op elk moment het delen stoppen.

Document/map delen

klik op het delen icoon bij het bestand (of map). Hierna opent een vervolgvenster: koppeling verzenden.


Je kunt hier op de link ‘Personen in <uw organisatie> met de koppeling kunnen bewerken‘ klikken. Dit opent een venster Instellingen voor de koppeling. (Zie onderaan.)

Aan: Voer hier de namen van de personen in met wie er moet gedeeld worden. Je kunt desgewenst ook een bericht meegeven.Als je klaar bent, kunt je met de knop Verzenden het bestand of de map delen.

Instellingen voor koppeling


Hier kun je het type van de koppeling kiezen. Sommige keuzes kunnen in het grijs staan, d.w.z. dat ze door jouw organisatie niet toegelaten zijn. (in deze demo iedereen met de koppeling)

Iedereen: hiermee verkrijgt iedereen die de koppeling heeft, toegang tot het document of map Personen in <uw organisatie>:Iedereen binnen uw organisatie met de koppeling krijgt toegang
Personen met bestaande toegang: deze personen hebben reeds toegang, en krijgen de link terug toegestuurd.
Specifieke personen: Hiermee kunnen alleen maar de personen die U opgeeft toegang krijgen.

De optie Bewerken toestaan is standaard ingeschakeld. Wil je dat men alleen maar mag bekijken, moet je dit selectievakje uitvinken.

Indien je Bewerken toestaan uitvinkt, heb je nog bijkomend de mogelijkheid om het downloaden van dit document te blokkeren.