WSO365_OPDRACHT: Samenwerken – Vroeger / Nu

Werkvorm: Trinoom

Tijd: 10 minuten

  • Ga ervan uit dat je moet samenwerken aan een project en bespreek hoe jullie zo een samenwerking zouden aanpakken. (1 persoon die het document aanmaakt zijn/haar scherm deelt? 1 persoon die het document aanmaakt en verstuurt via chat of per mail? 1 persoon die het document aanmaakt en deelt?)
  • Welke evoluties zien jullie in de manier van samenwerken tussen vroeger en nu?
  • Noteer 4 oude en nieuwe methoden in een document dat we nadien klassikaal kunnen bespreken.
  • Stel jezelf ook steeds de volgende vragen en probeer hier een antwoord op te formuleren bij elke methode die je noteerde: