Welke methodiek gebruiken we?

We werken voor de talentgesprekken met een interviewleidraad.

Hieronder vind je meer toelichting bij de opbouw van de interviewleidraad:

Bevragen motivatie

Om naar de motivatie van de kandidaat te peilen in het talentgesprek, stel je inschattingsvragen maar kijk je ook naar aspecten die terugkomen in het hele gesprek. Zo kan je kijken naar de voorbereiding die de kandidaat heeft gedaan voor het gesprek en zijn of haar kennis over de gekozen opleiding en de houding tijdens het gesprek.

Bevragen inzicht in de job

Er zijn verschillende vragen opgesteld in een interviewleidraad, die peilen naar het inzicht van de kandidaat in het beroep van leraar. Hiermee willen we nagaan of de kandidaat een realistisch beeld heeft van de job én randvoorwaarden (bv. vaak starten met vervangingscontracten). Het beroep van leerkracht kent namelijk bepaalde uitdagingen. Meer info hierover vind je onder “Sectorkennis”.

Bevragen randvoorwaarden

Je zal de randvoorwaarden bevragen aan de hand van een aantal afbeeldingen die je deelt met de kandidaat. Deze afbeeldingen vormen een aanknopingspunt om de randvoorwaarden te bevragen.

De afbeeldingen vind je terug op Teams:


Hieronder vind je alvast een voorbeeld voor de randvoorwaarde ‘gezondheid’

Bevragen competenties

De verschillende competenties die bevraagd worden in het talentgesprek zijn:

  • Flexibiliteit, plannen en organiseren
  • Empathie
  • Communicatie en contactvaardigheid
  • Open leerhouding en leergierigheid
  • Omgang met diversiteit
  • Leervermogen
  • Extra: creativiteit en zelfontwikkeling

We starten met een inleidende oefening, waarbij de kandidaat alle onderstaande competenties in een visuele mindmap via een PowerPoint presentatie te zien krijgt:

De kandidaat mag starten met twee sterke competenties van zichzelf uit te kiezen, en één competentie waarin hij/zij nog verder kan ontwikkelen. Je stelt vervolgens verdiepende vragen over deze competenties. Op die manier krijg je ook meteen inzicht in de belangrijkste kwaliteiten van de kandidaat en start je met een warm en veilig gevoel. Vervolgens kan je verder gaan en vragen stellen over de overige competenties van de job.

Tijdens het gesprek vraag je de kandidaat om werk- of privésituaties te beschrijven waarin hij/zij een bepaalde competentie heeft ingezet (zie interviewleidraad). Op die manier wordt de competentie zichtbaar en meetbaar in gedrag.

In de interviewleidraad vind je voorbeeldvragen en cases. We hebben verschillende vragen en cases opgenomen, zodat je bij twijfel kan doorvragen. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat het talentgesprek op maat is van de kandidaat.