Interfaces in de praktijk

Interfaces in praktijk

De bestaande .NET klassen gebruiken vaak interfaces om bepaalde zaken uit te voeren. Zo heeft .NET tal van interfaces gedefinieerd waar je zelfgemaakte klassen mogelijk aan moeten voldoen indien ze bepaalde bestaande methoden wensen te gebruiken. Een typisch voorbeeld is het gebruik van de Array.Sort methode. We tonen dit in een voorbeeld zo meteen.

Enkele veelgebruikte interfaces binnen .NET (louter ter info):

 • IEnumerable (and IEnumerable): for use with foreach and LINQ
 • IDisposable: for resources requiring cleanup, used with using
 • IQueryable: lets you execute requests against queriable data sources.
 • INotifyPropertyChange : For data binding to UI classes in WPF, winforms and silverlight
 • IComparable and IComparer: for generalized sorting *IEquatable and IEqualityComparer: for generalized equality
 • IList and ICollection: for mutable collections
 • IDictionary: for lookup collections

Sorteren met Array.Sort en de IComparable interface

Stap 1: Het probleem

Indien je een array van objecten hebt en je wenst deze te sorteren via Array.Sort dan dienen de objecten de IComparable interface te hebben.

We willen een array van landen kunnen sorteren op grootte van oppervlakte.

Stel dat we de klasse Land hebben:

class Land
{
  public string Naam {get;set;}
  public int Oppervlakte {get;set;}
  public int Inwoners{get;set;}
}

We plaatsen 3 landen in een array:

Land[] eurolanden = new Land[3];
eurolanden[0]= new Land() {Naam="Belgie", Oppervlakte= 5, Inwoners=2000};
eurolanden[1]= new Land() {Naam="France", Oppervlakte= 7, Inwoners=2500};
eurolanden[2]= new Land() {Naam="Nederland", Oppervlakte= 6, Inwoners=1800};

Wanneer we nu proberen:

Array.Sort(eurolanden);

Dan treedt er een uitzondering op:InvalidOperationException: Failed to compare two elements in the array 

Stap 2: IComparable onderzoeken

We kunnen dit oplossen door de IComparable interface in de klasse Land te implementeren. We bekijken daarom eerst de documentatie van deze interface (hier). De interface is beschreven als:

interface IComparable
{
  int CompareTo(Object obj);
}

OPGELET: Deze interface bestaat al in .NET en mag je dus niet opnieuw in code schrijven!

Daarbij moet de methode een int teruggeven als volgt:

WaardeBetekenis
Getal kleiner dan 0Huidig object komt voor het obj dat als parameter werd meegegeven
0Huidig object komt op dezelfde positie als obj werd meegegeven
Getal groter dan 0Huidig object komt na het obj dat als parameter werd meegegeven

Stap 3: IComparable in Land implementeren

We zorgen er nu voor dat Land deze interface implementeert. Daarbij willen we dat de landen volgens oppervlakte worden gesorteerd :

class Land: IComparable
{
  //....

  public int CompareTo(object obj)
  {
    Land temp= (Land)obj; //Zetten de parameter om naar land

    if(Oppervlakte > temp.Oppervlakte) return 1;
    if(Oppervlakte < temp.Oppervlakte) return -1;

    return 0;
  }
}

Nu zal de Sort werken! Array.Sort(eurolanden);

Stel dat vervolgens nog beter willen sorteren: we willen dat landen met een gelijke oppervlakte, op hun inwoners gesorteerd worden:

public int CompareTo(object obj)
{
  Land temp= (Land)obj; //Zetten de parameter om naar land

  if(Oppervlakte > temp.Oppervlakte) return 1;
  if(Oppervlakte < temp.Oppervlakte) return -1;
  if(this.Inwoners > temp.Inwoners) return 1;
  if(this.Inwoners < temp.Inwoners) return -1;

  return 0;
}

Why should I care?

Als ik niet overtuigend genoeg was over het nut van interfaces in het vorige hoofdstuk, dan hoop ik dat bovenstaande voorbeelden je al een beetje hebben kunnen doen proeven van de kracht van interfaces. Gedaan met ons druk te maken wat er allemaal in een klasse gebeurt. Werk gewoon ‘tegen’ de interfaces van een klasse en we krijgen de ultieme black-box revelatie (see what I did there? :p )!