Wat is een array?

Arrays komen net als variabelen voor in alle programmeertalen. Een array is een soort variabele waar meerdere items (in de vorm van een lijst in zitten). Die lijst kan zowel leeg zijn als een of meerdere items bevatten.

Deze items kunnen op hun beurt dan weer allerlei vormen aannemen: strings, getallen, objecten, variabelen, andere arrays etc.

Een makkelijke manier om een array te maken is via @( ). Dit kan je dan bijvoorbeeld in een variabele steken.

$fruit = @('Apples','Oranges','Bananas')

Je kan de hele lijst oproepen door $fruit te gebruiken of individuele items uit deze lijst aanspreken met bijvoorbeeld $fruit[0]. Later gaan we ook nog zien hoe je met behulp van een lus door al de items van een array kunt lopen en er één voor één iets mee doen.