If-statements

De if-statement is een logische test die indien een vooropgestelde stelling klopt een stuk code uitvoert.

“Klopt dit? Doe dan dit!”

Om de testen uit te voeren worden bepaalde vergelijkingsoperatoren gebruikt:

 • -EQ Gelijk aan (EQual)
 • -NE Niet gelijk aan (Not Equal)
 • -LT Minder dan (Less Than)
 • -LE Minder dan of gelijk aan (Less than or Equal)
 • -GT Meer dan (Greater Than)
 • -GE Meer dan of gelijk aan (Greater than or Equal)

Voorbeeld:

$a=read-host ("Pick a number between 0 and 10!")
if ($a -gt 5) { 
Write-Host "The value $a is greater than 5." 
}

Als de gebruiker hier kiest voor een getal groter dan 5 gaat hij de zin te zien krijgen. Indien de gebruiker een getal kleiner dan 5 (of 5 zelf) kiest gaat er niets gebeuren. Om dit op te vangen moeten we een vangnet toevoegen dat gebruikt wordt wanneer de input niet groter is dan 5 (anders):

$a=read-host ("Pick a number between 0 and 10!")
if ($a -gt 5) { 
    Write-Host "The value $a is greater than 5." 
} 
else { 
    Write-Host "The value $a is less than or equal to 5." } 

Willen we een aparte reactie invoeren die enkel voorkomt wanneer het exact 5 is kan dat met een elseif (anders als):

$a=read-host ("Pick a number between 0 and 10!")
if ($a -gt 5) { 
Write-Host "The value $a is greater than 5." 
} 
elseif ($a -eq 5) { 
Write-Host "The value $a is equal to 5." 
} 
else { 
Write-Host "The value $a is less than 5." }