Fase 3

Opdracht

In deze fase voeg je enkele uitbreidingen toe aan de applicatie die je tijdens de eerste fase
ontwikkeld hebt.

 • Voeg een menu toe dat getoond wordt nadat de gebruiker een liedje ingevoerd heeft om af
  te spelen. In dit menu toon je een aantal opties die de gebruiker kan uitvoeren.
  Implementeer minimum de volgende functionaliteiten:
  • Pauze/play
  • Volume wijzigen
  • Volume dempen/dempen opheffen
  • Liedje afspelen (om een ander liedje af te spelen dan het huidige liedje)
  • Stoppen (stopt het afspelen van het huidige liedje)
  • Afsluiten (sluit de volledige applicatie af)
 • Zorg ervoor dat dit menu na elke actie herhaald wordt en dat de gebruiker een nieuwe actie
  kan uitvoeren.
 • Opmerkingen:
  • Toon een gepaste foutmelding indien de gebruiker geen geldige keuze gemaakt heeft in het
   menu.
  • Maak gebruik van Console.Clear() om de applicatie overzichtelijk en gebruiksvriendelijk te
   houden.
  • Zorg ervoor dat indien de gebruiker bij het instellen van het volume een ongeldige waarde
   invoert, er een duidelijke foutmelding getoond wordt.

Uitbreidingen

 • Bereid het scherm met het menu uit:
  • Geef weer welk liedje op dat moment afgespeeld wordt.
  • Toon het huidige volume (als percentage of in de vorm van een “balkje”: per 5% van het volume print je bijvoorbeeld één ‘#’-karakter naar de console op één regel).
  • MP3-bestanden worden vaak opgeslagen in de vorm “-.mp3”. Ga op zoek naar een manier om op basis van de bestandslocatie de artiest en de titel van het huidige liedje afzonderlijk weer te geven.
 • Zorg ervoor dat de gebruiker niet telkens op moet drukken om een keuze te maken in het menu, maar enkel de overeenkomstige letter/cijfer van de keuze moet intypen.
 • Experimenteer met de verschillende property’s en methodes van de WindowsMediaPlayerklasse en voeg eventueel bijkomende functionaliteiten toe.