Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4

Hello World in JavaScript


👩‍💻 Hands-on Demo: Hello World in JavaScript

We gaan een JavaScript programmatje schrijven die “Hello world” als pop-up alert toont aan de gebruiker.

 1. Maak en nieuwe map aan genaamd hello-js
 2. Open deze map via Visual Studio Code.
 3. Via het projectpaneel, maak hierin een nieuw bestand aan genaamd index.html
 4. Installeer Bootstrap (niet nodig om te werken, maar zo maken we sneller een mooie site) via een reeds geziene manier.
 5. Gebruik Live Server om jouw webpagina te openen en live te kunnen updaten.
 6. In een nieuwe map genaamd “js“, maak een nieuw bestand aan “my-script.js“.
 7. In jouw index.html, maak een link met jouw JavaScript-bestand aan de hand van het script-element.
  • Hint: <script src="js/my-script.js"></script> (zet het onderaan net voor de closing-tag van body)
 8. Schrijf in het JavaScript-bestand code om “Hello world” aan de gebruiker te tonen als alert melding.
  • Hint: alert("Hello world");

Oplossingen

🕵️‍♂️ Klik hier om de oplossingen te tonen
<!doctype html>
<html lang="en">

<head>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
    integrity="sha384-EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65VohhpuuCOmLASjC" crossorigin="anonymous">

  <title>Hello JavaScript</title>
</head>

<body>
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-12 text-center">
        <h1>Hello JavaScript</h1>
        <p>Showcasing some basic JavaScript functionality</p>
      </div>
    </div>
  </div>

  <!-- Optional JavaScript; choose one of the two! -->

  <!-- Option 1: Bootstrap Bundle with Popper -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
    integrity="sha384-MrcW6ZMFYlzcLA8Nl+NtUVF0sA7MsXsP1UyJoMp4YLEuNSfAP+JcXn/tWtIaxVXM"
    crossorigin="anonymous"></script>

  <!-- Option 2: Separate Popper and Bootstrap JS -->
  <!--
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.2/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-IQsoLXl5PILFhosVNubq5LC7Qb9DXgDA9i+tQ8Zj3iwWAwPtgFTxbJ8NT4GN1R8p" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-cVKIPhGWiC2Al4u+LWgxfKTRIcfu0JTxR+EQDz/bgldoEyl4H0zUF0QKbrJ0EcQF" crossorigin="anonymous"></script>
  -->
  <script src="js/my-script.js"></script>
</body>

</html>
alert("Hello world");