Normaliseren & Informatiemodellen

Normaliseer onderstaande afbeeldingen tot in de 3e normaalvorm. Lever het resultaat af als een ERD-diagram met duidelijke weergave van relaties.

Diagram Software and Flowchart Maker

Database normalisatie – de basisregels – Jeroen Moonen

Maak een ERD Diagram op, gebaseerd op volgende requirements:

Een universiteit is een interessant voorbeeld van internationale samenwerking en uitwisseling. Hiervoor wil ik een database modelleren. Voor elke onderwijsinstelling wil ik de naam, plaats en land bijhouden. Verder bestaat elke onderwijsinstelling uit departementen (bijvoorbeeld Wetenschap & Techniek), die een naam en locatie heeft, en elk departement bestaat uit opleidingen (bijvoorbeeld Elektronica-ICT). Aan elke opleiding zijn docenten verbonden (waarvan ik de naam en voornaam wil bijhouden). Van elke docent wil ik weten met welke opleiding van een instelling hij een internationale samenwerking heeft lopen. Hiervan wil ik weten wie de contactpersonen zijn (dit zijn ook docenten van een opleiding). Hier wil ik een beschrijving van de samenwerking kennen. Teken een ER-diagram, specifieer primaire sleutels, relaties, attributen…