Organizational Unit (OU)

Een Organizational Unit (OU) is een containerobject. Een Organizational Unit herbergt objecten uit het eigen domein. Een Organizational Unit kan de volgende objecten bevatten:

– Users.
– Computers.
– Gedeelde bronnen (Schijven, folders en printers).
– Applicaties.
– Andere Organizational Units.

Organizational Units zijn de kleinste eenheden waarvan je beheertaken kan delegeren. Op een Organizational Unit kan je Group Policies toepassen. Met Organizational Units kan je binnen een domein een structuur opzetten die lijkt op een organisatorische structuur van een bedrijf. Daardoor wordt het beheer realistischer en daarmee eenvoudiger.

Op Windows Server doen we dit als volgt:

Deze map is de map waar al onze users,groepen,domain local groepen, shares,… in komen te staan
Zo ziet het er dan uit als je de map aangemaakt hebt