Wat is DHCP?

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): de bedoeling van dit protocol is dat als een client nood heeft aan een IP adres, hij deze via DHCP het gaat opvragen bij een DHCP server. 

Een DHCP server zorgt niet alleen voor IP adressen, hij kan een hele lijst aan extra informatie meegeven zoals DNS server, Default Gateway, etc. 

Eerste stap bij DHCP is dat je Client een broadcast uitstuurt en zoekt naar een DHCP Server. Hij stuurt een ‘DHCP Discover’ uit om te zoeken naar een Server die hem kan helpen. 
Voorzie zeker en vast dat je Clients Broadcasts de Server kunnen bereiken. 

Wanneer een Server het Discover bericht ontvangt, stuurt de server een ‘DHCP Offer’ terug. Hierin geeft hij beschikbare informatie dat de client eventueel zou kunnen gebruiken. 

Met deze informatie zal de Client vragen aan de server ofdat hij vrij is om deze informatie te gebruiken. Via een ‘DHCP Request’

Ten laatste, stuurt de server een ‘DHCP ACK’ (voor ACKnowledgement), De server zal de Clients Request verifiëren en zijn Leasen, de Server bewaard alle IP adressen en aan wie deze uitgereikt is om te voorkomen dat er duplicaten IP’s uitgereikt wordt. De Lease zal overtijd regelmatig vernieuwd worden, door de client. Zodat de client zijn adres zo lang mogelijk kan blijven behouden. 

In het geval dat er iets verkeerd loopt bestaat de kans dat de server een ‘DHCP-NACK’ uitstuurd. Als er problemen voorkomen (bv, al geserveerd,…). Dan wordt de hele proces herstart.