Interne NAT-switch aanmaken met PWS

Voordat we een Windows-server gaan aanmaken in Hyper-V is het best dat je eerst een virtuele switch aanmaakt. Dit zal dienen om internettoegang te verlenen aan de Windows-server client.

Open om te beginnen powershell

Belangrijk is dat je hier kiest voor “Run as administrator”
New-VMSwitch –SwitchName “NAT-Switch” –SwitchType Internal
is het commando dat je moet ingeven. Nu hebben we een virtuele switch aangemaakt
Het volgende commando dat we ingeven is get-netadapter. Hier zie je da er een nieuwe switch is aangemaakt. We hebben de ifIndex nodig in de volgende stap. Dus onthoud deze of schrijf deze even op. Deze is trouwens voor iedereen anders.
New-NetIPAddress –IPAddress 192.168.99.1 -PrefixLength 24 -InterfaceIndex (?)
Dit is dan het volgende commando dat we ingeven. In de plaats van het ? ga je de nr. van de interfaceindex moeten ingeven die je hebt verkregen vanuit de vorige stap. In deze stap hebben we een IP-adres toegekend aan de virtuele switch.
New-NetNat –Name NATNetwork –InternalIPInterfaceAddressPrefix 192.168.99.0/24
Met dit commando hebben we een nieuw netwerkje opgezet waarmee de switch gaat verbonden zijn. Dit zal onze virtuele machines in de toekomst voorzien van internet.
New-NetNat –Name NATNetwork –InternalIPInterfaceAddressPrefix 192.168.99.0/24. Dit is het commando om de switch met het netwerk te connecteren