WSGoogle_De Cloud: wat is dat?

WAT IS DAT?

We spreken van de cloud wanneer je data raadpleegt die niet op je computer staat.

Maar de cloud is meer

Een ‘cloud’ is eigenlijk een verzameling opslag-, software-, reken- en communicatiecapaciteit die via het internet benaderd kan worden.

Waar komt die naam nu eigenlijk vandaan?

Wel, bij oude representaties van netwerkopstellingen werd het internet vaak voorgesteld als een wolk.

Data die niet op jouw computer staat?

Dan heb je een internetverbinding nodig…
Inderdaad. Zolang de data je thuisnetwerk niet verlaat, kan je niet van de Cloud spreken.