Wat is SOLID – tekst

S.O.L.I.D. zijn 5 principes die ons helpen om een goede software architectuur te schrijven (door Robert C. Martin)

  • – S : SRP (Single responsibility principle)
  • – O : OCP (Open closed principle)
  • – L : LSP (Liskov substitution principle)
  • – I : ISP (Interface segregation principle)
  • – D : DIP (Dependency inversion principle)

De Solid principes zijn eigenlijk de vervolmaking van het OOP gedachtegoed. Het zijn een aantal principes die, wanneer toegepast, zorgen dat je architectuur ten allen tijde proper, makkelijk te onderhouden/uitbreiden en  over het algemeen duurzamer zal zijn naar de toekomstige noden toe.

Al de SOLID principes zijn in eerste of tweede graad ontleedt aan het werk van Robert C. Martin  (uncle Bob) die op zijn beurt verschillende andere bronnen hiervoor hanteerde.