Tussen-oefening

Bekijk de afbeelding en schrijf vervolgens op een apart blad wat je hierop observeert.