Teamleider

Obelisk zorgt voor jouw ontwikkeling. We investeren dan ook graag in jou als persoon.
Je teamleider is mee verantwoordelijk voor je groeiproces binnen Obelisk en probeert dit in lijn te brengen met de organisatienoden en strategische doelstellingen. Hij of zij is jouw directe leidinggevende.
Met al je praktische en inhoudelijke vragen kan je steeds bij je teamleider terecht. Je teamleider is je eerste contactpersoon en zal je naar de juiste collega’s kunnen doorverwijzen als je vraag bij iemand anders ligt.

Welke doelstellingen heeft jouw teamleider?

 1. Het begeleiden van een people team ​
 2. Het individueel coachen van projectcoördinatoren, project owners, begeleiders, … of werknemers in het algemeen​
 3. Het voeden en toepassen van het HR beleid en de praktische uitwerking hiervan (timesheets, personeelsbezetting,…)​

Wat doet je teamleider dan juist?

 • Talenten van het team juist inzetten in de organisatie
 • Organisatie van formele en informele teammomenten
 • Individuele coaching: afhankelijk van de afspraken heb je wekelijks, tweewekelijks of driewekelijks een individueel gesprek
 • Welzijn en motivatie samen met jou bewaken
 • Loopbaannoden samen met jou bewaken ​
 • Medewerkers begeleiden naar een betrokken, competent en autonoom werknemer
 • Tussenpersoon naar projectwerking (vb. naar project owners)
 • Geven van feedback
 • Inplannen van de jaarlijkse denk-, durf-, en doe-gesprekken
 • Jou wegwijs maken in de mogelijke opportuniteiten en projecten binnen Obelisk
 • Ondersteuning in en begeleiding bij opdrachten en taken vanuit een people management rol.
 • Aanspreekpunt bij vragen
 • Vertrouwenspersoon
 • Feedback over de organisatie ontvangen om deze ook mee te nemen naar beleid (VTO, welzijn, sales, …)
 • Opleidingsmogelijkheden met jou bespreken
 • Vakantie-aanvragen goedkeuren
 • Werkdruk en planning mee bewaken
 • Eerste aanspreekpunt bij ziekte

De teamleider houdt dus het overzicht op jouw ontwikkeling, maar de inhoudelijke invulling gebeurt soms door meerdere collega’s.