Student Organizer

Student Organizer

We gaan nu de Student-klasse uit een vorige hoofdstuk (zie onderaan de opgave) gebruiken om een List<Student> van studenten te vullen.

Maak daarom een studenten-lijst aan die 5 studenten bevat :

Initialiseer alle properties van iedere student op een standaard-waarde via de default constructor.

Het programma start op en geeft de gebruiker een menu waaruit kan gekozen worden:

 1. Student gegevens invoeren (eerstvolgende student wordt ingevuld) Vervolgens moet de gebruiker kiezen welke student (nummer) moet ingevuld worden, van 1 tot 5. Vervolgens kan de gebruiker de gegevens 1 voor 1 invullen (oude gegevens worden zonder pardon overschreven).
 2. Student gegevens tonen (alle studenten) Wanneer de gebruiker voor 2 kiest dan wordt de GeefOverzicht-methode aangeroepen van iedere student zodat de 5 ‘rapportjes’ onder elkaar op het scherm

Extra’s: Bouw extra functionaliteit naar keuze bij de StudentOrganizer, zoals:

 • Vragen aan de gebruiker of de oude gegevens overschreven mogen worden, indien deze reeds ingevuld zijn.
 • Inbouwen van een eenvoudige zoekfunctie. Je kan bijvoorbeeld zoeken op naam (exacte invoer) of alle studenten tonen die in een bepaalde klas zitten of wiens punten onder/boven een bepaalde waarde zitten. Je kan dit als extra menuitem inbouwen, waarbij een nieuw menu verschijnt dat de gebruiker de verschillende zoekmogelijkheden voorstelt.
 • Verwijderen van een student (waarbij alle gegevens worden gewist)
 • Controle in alle methode inbouwen zodat ‘lege studenten’ worden genegeerd. Wanneer bijvoorbeeld menu item 2 wordt uitgevoerd (alle studenten tonen) dan worden enkel de ingevulde studenten getoond.

StudentKlasse

enum Klassen { EA1, EA2, EA3, EA4}

class Student
{
  public string Naam { get; set; }
  public int Leeftijd { get; set; }
  public Klassen Klas { get; set; }

  public int PuntenCommunicatie { get; set; }
  public int PuntenProgrammingPrinciples { get; set; }
  public int PuntenWebTech { get; set; }

  public double BerekenTotaalCijfer()
  {
    return (PuntenCommunicatie + PuntenProgrammingPrinciples + PuntenWebTech) / 3.0;
  }

  public void GeefOverzicht()
  {
    Console.WriteLine($"{Naam}, {Leeftijd} jaar");
    Console.WriteLine($"Klas: {Klas}");
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("Cijferrapport");
    Console.WriteLine("*************");
    Console.WriteLine($"Communicatie:tt{PuntenCommunicatie}");
    Console.WriteLine($"Programming Principles:t{PuntenProgrammingPrinciples}");
    Console.WriteLine($"Web Technology:tt{PuntenWebTech}");
    Console.WriteLine($"Gemiddelde:tt{BerekenTotaalCijfer():0.0}");
  }
}