SharePoint

Afgewerkte documenten voor een bepaalde opleiding/training/begeleiding/… worden op SharePoint gezet. Zo kunnen ook andere collega’s deze makkelijk terugvinden. Iedereen binnen Obelisk kan hier dus documenten in toevoegen, bewerken en verwijderen.

Om de samenwerking binnen SharePoint vlot te laten verlopen, bestaat deze voor Obelisk uit drie hoofdmappen, die telkens worden onderverdeeld in submappen.

  • Obelisk intern: hier vind je alle informatie die nodig is voor een vlotte interne werking (vb. alles rond marketing, HR, infrastructuur,…)
  • Obelisk projecten: hier vind je alle projecten waar Obelisk mee bezig is (geweest) en de documenten die hiervoor werden uitgewerkt. Dit kan gaan van offertes, tot informatie over deelnemers, tot PowerPoints die gebruikt werden tijdens een opleiding.
  • Obelisk thema’s: hier vind je materiaal terug dat doorheen de jaren uitgewerkt is, geordend per overkoepelend thema.
Challenge: blader eens door deze mappenstructuur om te ontdekken wat voor projecten er binnen Obelisk worden uitgevoerd. Vind je jouw eigen projecten ook terug?
Challenge: Welke thema’s kende je al? Van welke wist je nog niet dat Obelisk er mee bezig is?

TIP: zoek zeker eens in SharePoint naar bestaand materiaal wanneer je een training/begeleiding/… moet uitwerken. Wie weet bestaan er al dingen die je kan hergebruiken of die als inspiratie kunnen dienen.

Deze video geeft je een algemene introductie tot SharePoint.

In de volgende drie video’s worden de verschillende mogelijkheden voor het uploaden van documenten op SharePoint overlopen.

Vervolgens heb je verschillende mogelijkheden om vanuit SharePoint documenten te bewerken. Meer uitleg hierover vind je in de video hieronder.

Ten slotte kan je documenten ook delen van SharePoint. Hoe je dat doet, wordt uitgelegd in de volgende video.