SCRUM werkwijze

Sprintplanning

Voor het begin van een sprint wordt bepaald welke taken uit de product backlog worden uitgevoerd in de sprint backlog

Sprint

Een periode waarin de taken in de sprint backlog worden uitgevoerd. De duurtijd van een sprint kan variëren per project maar eens vast gelegd blijft de duurtijd behouden (bv. 3 weken).

Een scrumbord zorgt voor een overzicht wie waarmee bezig is tijdens de sprint.

Dagelijkse stand-up

Dagelijks overloopt het ontwikkel team de stand van zaken. 

Demo / review

Op het einde van een sprint demonstreert het team wat is uitgevoerd.

Print retrospective

Op het einde van een sprint evalueert het team de manier van werken.