SCRUM waardes

Betrokkenheid

Het hele team bepaalt mee wat wordt uitgevoerd. Het vertrekt daarbij vanuit de prioriteiten die klant naar voor heeft geschoven.

Focus

Eens een sprint gepland is focust het hele team op het uitvoeren van de geplande taken.

Openheid

Het team en de klant is open over het werk en de uitdagingen

Respect

De scrum team leden respecteren elkaars sterktes, zwaktes en onafhankelijkheid

Moed

Moed om grondig te werken