!Pokémon! Deel 2

Pokemons deel 2

Constructors

Pas de kennis van constructors toe op je Pokemon-project uit het vorige hoofdstuk. Zorg ervoor dat je Pokemons op 3 manieren kunt aanmaken als volgt:

 • Via een default constructor: alle base stats worden daarbij op 10 standaard ingesteld via de constructor
 • Via een overloaded constructor die de gebruiker toelaat om de 6 base stats als parameters mee te geven (bv new Pokemon(45,42,50,65,34,67))
 • Via object initializer syntax waarbij je eender welke base stat etc. kunt instellen (bv new Pokemon(){HP_Base=40, Name="Pikachu"};)

Static methoden

 • Verhuis de methoden (GeneratorPokemon en Battle) die je maakte in deel 3 van de Pokemon-opdracht in vorige hoofdstuk naar de klasse Pokemon zelf en test of deze nog steeds werkt. (Is dit een logischere plek?)
 • Voeg enkele static properties met private set toe om bij te houden:
  • Hoe vaak een Pokemon z’n level werd verhoogd (dus telkens bij aanroep van VerhoogLevel)
  • Hoe veel Battles er al zijn geweest (verhoogt telkens Battle wordt uitgevoerd)
  • Hoe vaak een battle resulteerde in gelijkstand (verhoogd bij gelijkstand in Battle)
  • Hoe veel random Pokemons werden aangemaakt (verhoogt telkens GeneratorPokemon wordt aangeroepen)
 • Maak een static methode Info die deze properties als een soort samenvatting naar het scherm stuurt
 • Maak een static property NoLevelingAllowed aan van het type bool. Deze kan van buiten de klasse aangepast worden. Indien deze bool op true staat kunnen Pokemons hun level niet verhoogd worden. Wanneer in dit geval VerhoogLevel wordt aangeroepen zal er een foutboodschap op het scherm komen.

Toon in je hoofdprogramma aan dat je kunt werken met deze static methoden en properties.