Plannen en organiseren

Mogelijke tekorten:

Bv. de kandidaat geeft aan niet graag te plannen, hij/zij houdt van improviseren op het moment.

Bv. De kandidaat kan geen voorbeelden geven van dingen die hij in het verleden op een goede manier georganiseerd heeft (in zijn vrije tijd/op het werk/voor zijn studies)

Bv. de kandidaat geeft aan niet graag administratief werk te doen

Bv. de kandidaat kan zich niet goed focussen op verschillende zaken tegelijk
Plannen  & organiseren is een enorm belangrijke competentie voor een toekomstig leraar. Als uit het competentiegericht interview blijkt dat de kandidaat niet goed kan plannen en organiseren, en dit ook absoluut niet graag doet, geven we advies tot heroriëntering.

Als de kandidaat niet goed kan plannen & organiseren, maar hier graag in wil groeien, kan een advies voor remediëring gegeven worden bv. een opleiding timemanagement  volgen.