Stappenplan voor troubleshooting

Als er ergens iets misgelopen is met je computer, al is dit hardwarematig of softwarematig volg je best een stappenplan om telkens een goed eindresultaat te bekomen.

1Identificeer het probleem.
2Een theorie van waarschijnlijke oorzaak vaststellen.
3Test de theorie om de oorzaak te achterhalen.
4Maak een actieplan om het probleem op te lossen en voer deze uit.
5Verifieer de volledige systeemfunctionaliteit en implementeer indien van toepassing preventieve maatregelen.
6Documenteer bevindingen, acties en resultaten.

We gaan dit nu eens toepassen met behulp van een eenvoudig voorbeeld:

1Computer wil niet opstarten als ik op de power on knop duw
2Kabel(s) zit los of steekt niet goed in
3Alle kabels nakijken of deze goed zitten en op de juiste plaats en dan terug proberen opstarten (resultaat start nog niet op)
4Andere oplossing bedenken: Hebben andere apparaten aangesloten op dezelfde stekkerblok stroom? Zoniet kijken of rest van huis zonder stroom zit. Als de rest van het huis wel stroomvoorziening heeft, stekkerblok in ander stopcontact steken. Voer dit plan vervolgens uit. Probeer computer terug op te starten.
5Computer start terug op
6Documenteer alle stappen die je gedaan hebt en noteer dat er een stopcontact niet werkt en dit terug gemaakt moet worden.