Open leerhouding en leergierigheid

Mogelijke tekorten:

Bv.  De kandidaat kan geen voorbeeld geven van wat hij graag wil leren in de opleiding en hoe hij zich verder wil ontwikkelen

Bv. De kandidaat kan geen positieve leerervaringen (situaties waaruit hij iets geleerd heeft, eerdere opleidingen of studies) benoemen  

Bv. Uit het gesprek blijkt dat de kandidaat niet kritisch kan reflecteren over zijn gedrag in een bepaalde situatie

Bv. De kandidaat ziet feedback eerder als een mislukking dan een leermogelijkheid
Een open leerhouding en leergierige ingesteldheid is enorm belangrijk voor een toekomstig leraar. Als uit het competentiegericht interview blijkt dat de kandidaat niet leergierig is en geen open leerhouding heeft, geven we advies tot heroriëntering.

Zo kan het aangeraden zijn dat de kandidaat, indien hij/zij zich toch nog steeds wil bijscholen, een kortere, meer praktische opleiding volgt.

Twijfel je over zijn/haar open leerhouding, is het ook mogelijk een remediëringsopdracht te geven: bv. Formuleer een aantal persoonlijke leerdoelen voor je opleiding. Op welke vlakken wil je je graag verder ontwikkelen? Wat hoop je te leren?