Oefeningen SQL

Oefeningen

1. Geef de nummers van de spelers waarvan het bondsnummer gelijk is aan 7060
2. Geef het betalingsnummer van elke boete waarvan het bedrag groter is dan f 60
3. Geef het nummer van elk team, met een andere aanvoerder dan speler 27
4. Geef het nummer van elke speler die voor minstens 1 team een wedstrijd gewonnen heeft
5. Geef het nummer van elke speler die minstens 1 wedstrijd bestaande uit 5 sets heeft gespeeld.
6. Geef het nummer, de woonplaats en de geboortedatum van elke speler die of in Den Haag woont of in 1963 geboren is, maar niet van diegenen die in Den Haag wonen en in 1963 geboren zijn
7. Geef het nummer, de naam en de woonplaats van elke vrouwelijke speler die niet in Den Haag woonachtig is.
8. Geef de nummers van de spelers die in de periode 1970-1980 tot de vereniging zijn toegetreden
9. Geef van elke wedstrijdspeler die na 1965 geboren is en minstens 1 wedstrijd gewonnen heeft, de naam en de voorletters en de divisies van de teams waarvoor de speler ooit gespeeld heeft.
10. Geef het spelersnummer en de naam van de speler die aanvoerder is van team 1
11. Geef het spelersnummer en de naam en voorletters van elke speler die ouder is dan R.Permentier
12. Hoe groot is het gemiddelde boetebedrag
13. Wat is de gemiddelde boete voor spelers die ooit voor team 1 gepeeld hebben?
14. Geef het nummer en de geboortedatum van elke speler die in hetzelfde jaar geboren is als de jongste speler die voor het eerste team heeft gespeeld.
15. Geef de verschillende jaren van toetreding uit de SPELERS tabel
16. Geef per jaar het aantal spelers dat tot de vereniging is toegetreden
17. Geef voor elk team dat in de eredivisie speelt, het teamnummer, het aantal wedstrijden en het totaal aantal gewonnen sets.
18. In welke woonplaats wonen meer dat 4 spelers
19. Geef het spelersnummer van elke speler voor wie in totaal meer dan 150 aan boetes is betaald.
20. Geef de naam, de voorletters en het aantal boetes van elke speler voor wie meer dan 1 boete is betaald
21. Geef van elke wedstrijd het spelersnummer, het teamnummer en het saldo van het aantal gewonnen minus het aantal verloren sets; sorteer het resultaat oplopend op saldo

22. Creëer de stored procedure ‘AANTAL_BOETES’ die het aantal boetes telt, die voor een bepaalde spelers zijn aangerekend. Voer deze procedure uit voor speler 8.

23. Creëer een stored procedure (GROOTSTE_TABEL) die aangeeft welke tabel, SPELERS of BOETES, het hoogste aantal rijen heeft. Maak gebruik van een OUT parameter waarin je de naam opslaat van de tabel met het hoogste aantal. 2. Test de procedure.