Oefeningen

De oefeningen

Indien niet expliciet vermeld mag je kiezen met wat voor loop (for, while, do while) je het probleem zal oplossen.

Tafels van vermenigvuldigen

Gebruik de kracht van loops om pijlsnel alle tafels van 1 tot en met 10 van vermenigvuldigen op het scherm te tonen (dus van 1×1 tot 10×10 en alles daartussen).

RNA Transscriptie

DNA heeft steeds een RNA-complement (DNA is het gevolg van RNA transscriptie). Schrijf een programma dat een ingevoerde DNA-string omzet naar een RNA-string. De gebruiker voert steeds 1 DNA-nucleotide in per keer en duwt op enter, de RNA string wordt steeds groter. De omzetting is als volgt:

 • G wordt C
 • C wordt G
 • T wordt A
 • A wordt U

Als de gebruiker dus ACGTGGTCTTAA heeft ingevoerd moet het resultaat: UGCACCAGAAUU zijn.

Ga er van uit dat de gebruiker letter per letter invoert (telkens dus enter na een letter) en je de omgezette string doet groeien (m.b.v. +=).

[PRO] Armstrong nummer

Een getal is een narcistisch getal of armstronggetal als het de som is van zijn eigen cijfers elk tot de macht verheven van het aantal cijfers.

 • 9 is een Armstrong nummer, want 9 = 9^1 = 9
 • 10 is geen Armstrong nummer, want 10 != 1^2 + 0^2 = 1
 • 153 is een Armstrong nummer, want: 153 = 1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27 = 153
 • 154 is geen Armstrong nummer, want: 154 != 1^3 + 5^3 + 4^3 = 1 + 125 + 64 = 190

Schrijf een programma dat aan de gebruiker een getal vraagt en vervolgens toont of het ingevoerde getal een Armstrong-nummer is of niet.

Je zou deze oefening kunnen oplossen door het ingevoerde getal als string op te splitsen in individuele char’s. Maar ik raad je aan om de “wiskunde” weg te volgen zodat je terdege leert met loops en wiskunde te werken.

Tip 1: Stel dat je het getal 4560 hebt:

 • Eerst deel je 4563 door 1000. Dit geeft 4.
 • We trekken 4×1000 van 4563 af. Dit geeft 563.
 • Deel 563 door 100. Dit geeft 5.
 • We trekken 5×100 van 563 af. Dit geeft 63.
 • Deel 63 door 10. Dit geeft 6.
 • We trekken 6 x 10 van 63 af. Dit geeft 3

Tip 2: Je kan aan een string vragen hoe groot deze is als volgt:

int lengte= myInputGetal.Length; //veronderstellend dat myInputGetal van het type string is

Je kan dan nu met Math.Pow(10,lengte-1) berekenen vanaf welke exponent van 10 we moeten beginnen werken.

Euler project

Maak volgende opdracht van projecteuler.net:

Indien we alle natuurlijke getallen van 0 tot en met 10 oplijsten die een meervoud van 3 of 5 zijn, dan krijgen we de getallen 3,5,6,9 en 10. De som van deze 4 getallen is 33. Maak nu een programma dat de som van alle veelvouden van 3 of 5 weergeeft van 0 tot 1000 (dit zou 234168 moeten geven).

Tip: module is je grote held hier. Een getal is een veelvoud van x indien getal%x 0 als resultaat geeft.

[PRO] For doordenker

Schrijf een programma dat de volgende output geeft, gegeven dat de gebruiker een maximum waarde invoert, dus als hij 4 ingeeft dan zal de driehoek maximum 4 breed worden. Gebruik enkel for-loops!

*
**
***
****
***
**
*

[PRO] For doordenker extra

Schrijf een programma dat de volgende output geeft (zie ook WhileDoordenker van vorige labo), gegeven dat de gebruiker een maximum waarde invoert die opgeeft uit hoeveel lijnen de boom bestaat. Maak enkel gebruik van for-loops.

   *
  ***
  *****
 *******
 *********
***********