Oefening Tafel en Console.Clear()

Met het statement Console.Clear(); kan je de console – je raadt het nooit – leegmaken. Test deze code in het volgende programma:

Schrijf een programma dat de tafels van vermenigvuldigen geeft van 411 (dus 1×411= 411, 2×411= 822 tot en met 10×411= 4110). Toon telkens 1 zin en wacht dan tot de gebruiker op enter duwt om de volgende vermenigvuldiging op een nieuw scherm te tonen. De output ziet er dus als volgt uit:

1 x 411 = 411
Druk op enter voor de volgende lijn.
[Scherm leeg gemaakt]
2 x 411 = 822
Druk op enter voor de volgende lijn.
[Scherm leeg gemaakt]
...

Plaats 411 in een variabele aan de start van het programma en gebruik deze in je berekeningen verderop. Toon dat je code ook werkt door de inhoud van de variabele in een ander getal te veranderen zodat je van dat nieuwe getal nu de tafels van vermenigvuldiging krijgt.

Je kan wachten tot de gebruiker op enter duwt door gewoon een lege Console.ReadLine te doen, zoals volgende voorbeeld toont:

Console.WriteLine("Eerste beeld");
Console.WriteLine("Druk enter om voort te gaan.");
Console.ReadLine();
Console.Clear();
Console.WriteLine("Tweede beeld");

Merk op dat Console.Clear() niet werkt zoals verwacht op Mac. (ik zoek nog een oplossing)