Assignment: Oefening Simple Maths

Simple maths

Schrijf een programma dat de uitkomst van volgende resultaten op het scherm toont:

-1 + 4 * 6

( 35 + 5 ) % 7

14 + -4 * 6 / 11

2 + 15 / 6 * 1 - 7 % 2

7 / 3

7 / 3.0

Test wat er gebeurt indien je het resultaat in een int bewaard en wat er gebeurt als je deze in een double bewaard. Toon beide uitkomsten (m.b.v. WriteLine) telkens op het scherm.

Opgelet: de % hier is de modulo-operator!