Nummers

Nummers

Maak een klasse Nummers. Deze klasse bevat 2 getallen (type int) die via een autoproperty kunnen aangepast worden. Er zijn 4 methoden:

 • Som: geeft de som van beide getallen terug
 • Verschil: geeft het verschil van beide getallen terug
 • Product: geeft het product van beide getallen terug
 • Quotient: geeft de deling van beide getallen terug. Toon “Error” indien je zou moeten delen door 0.

Toon in je main aan dat je code werkt.

Volgende code zou bijvoorbeeld onderstaande output moeten geven:

  Nummers paar1 = new Nummers();
  paar1.Getal1 = 12;
  paar1.Getal2 = 34;

  Console.WriteLine("Paar:" + paar1.Getal1 + ", " + paar1.Getal2);
  Console.WriteLine("Som = " + paar1.Som());
  Console.WriteLine("Verschil = " + paar1.Verschil());
  Console.WriteLine("Product = " + paar1.Product());
  Console.WriteLine("Quotient = " + paar1.Quotient());

Output:

Paar: 12, 34
Som = 46
Verschil = -22
Product = 408
Quotient = 0,352941176470588