Je eerste programma

Console-applicaties

Een console-applicatie is een programma dat zijn in- en uitvoer via een klassiek commando/shell-scherm toont. Een console-applicatie draait in dezelfde omgeving als wanneer we in Windows een command-prompt openen (via Start-> Uitvoeren-> cmd [enter] ). We zullen in deze cursus enkel console-applicaties leren maken. Grafische frontends (bv WPF) komen in deze cursus niet aan bod.

ReadLine en WriteLine

Console-applicaties maken in C# vereist dat je minstens twee belangrijke C# methoden leert gebruiken: Via Console.WriteLine() kunnen we tekst op het scherm tonen en met behulp van Console.ReadLine() kunnen we input van de gebruiker inlezen en in ons programma verwerken.

Je eerste console programma

Maak een nieuw console-project aan (noem het Demo1) en open het Program.cs bestand (indien het nog niet open is). Veeg de code die hier reeds staat niet weg!

Voeg onder de lijn Console.WriteLine("Hello World!"); volgende code toe:

Console.WriteLine("Hoi, ik ben het!");

Zodat je dus volgende code krijgt:

using System;

namespace Demo1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      Console.WriteLine("Hoi, ik ben het");
    }
  }
}

Compileer deze code en voer ze uit: **druk hiervoor op het groene driehoekje. Of via het menu Debug en dan Start Debugging.

Let erop dat je iedere ‘zin’ eindigt met een puntkomma.

Analyse van de code

We gaan nu iedere lijn code kort bespreken. Sommige lijnen code zullen lange tijd niet belangrijk zijn. Onthoud nu alvast dat: alle belangrijke code staat tussen de accolades onder de lijn static void Main(string[] args)!

 • using System; : Alle Console-commando’s die we verderop gebruiken zitten in de System bibliotheek. Als we deze lijn (een zogenaamde directive) niet zouden schrijven dan moesten we System.Console.WriteLine i.p.v. Console.WriteLine schrijven verderop in de code.
 • namespace Demo1: Dit is de unieke naam waarbinnen we ons programma zullen steken, en het is niet toevallig de naam van je project. Verander dit nooit tenzij je weet wat je aan het doen bent.
 • class Program{}: Hier start je echte programma. Alle code binnen deze Program accolades zullen gecompileerd worden naar een uitvoerbaar bestand.
 • static void Main(string[] args): Het startpunt van iedere console-applicatie. Wat hier gemaakt wordt is een methode genaamd Main. Je programma kan meerdere methoden (of functies) bevatten, maar enkel degene genaamd Main zal door de compiler als het startpunt van het programma gemaakt worden.
 • Console.WriteLine("Hello world");: Dit is een statement dat de WriteLine-methode aanroept van de Console-klasse. Het zal alle tekst die tussen de aanhalingstekens staat op het scherm tonen.
 • Console.WriteLine("Hoi ik ben het");: en ook deze lijn komt op het scherm.
 • Sluitende accolades: vervolgens moet voor iedere openende accolade eerder in de code nu ook een bijhorende sluitende volgen.

Say what now?!

Oh boy…Wat was dit allemaal?! We hebben al aardig wat vreemde code zien passeren en het is niet meer dan normaal dat je nu denkt “dit ga ik nooit kunnen”. Wees echter niet bevreesd: je zal sneller dan je denkt bovenstaande code als ‘kinderspel’ gaan bekijken. Een tip nodig? Test en experimenteer met wat je al kunt!

Laat deze info rustig inzinken en onthoudt alvast volgende belangrijke zaken:

 • Al je code komt binnen de Main accolades.
 • Eindig iedere lijn code daar met een puntkomma ( ; ).

WriteLine: Tekst op het scherm

De WriteLine-methode is een veelgebruikte methode in Console-applicaties. Het zorgt ervoor dat we tekst op het scherm kunnen tonen.

Voeg volgende lijn toe na de vorige WriteLine-lijn in je project:

Console.WriteLine("Wie ben jij?!");

De WriteLine methode zal alle tekst tonen die tussen de ” ” staan tussen de haakjes van de methode. De aanhalingstekens aan het begin en einde van de tekst zijn uiterst belangrijk! Alsook het puntkomma helemaal achteraan.

Je programma is nu:

using System;

namespace Demo1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      Console.WriteLine("Hoi, ik ben het");
      Console.WriteLine("Wie ben jij?!");
    }
  }
}

Kan je ook deze code uitvoeren?! Make it happen en ga dan gezwind naar het volgende hoofdstuk!

Moet ik niets bewaren?

Neen. Telkens je op de groene “build en run” knop duwt worden al je aanpassingen bewaard. Trouwens: Kies nooit voor “save as…”!!!!

Dit zal aardig wat problemen in je project veroorzaken, geloof me maar.