If

If statements

In dit deel zullen we bekijken hoe we ons programma dynamischer kunnen maken met behulp van het if-statement.

If

De if uitdrukking is 1 van de meest elementaire uitdrukking in een programmeertaal. De syntax is als volgt:

if (boolean expression) 
{
   // code hier moet uitgevoerd worden indien de booleaanse expressie waar is
}

Enkel indien de booleaanse expressie waar is, en dus true als resultaat heeft, zal de code binnen de accolades van het if-blok uitgevoerd worden. Indien de expressie niet waar is (false) dan wordt het blok overgeslagen en gaat het programma verder met de code eronder.

Een voorbeeld:

int number = 3;

if ( number < 5 )
    Console.WriteLine ("A");
Console.WriteLine("B");

De uitvoer van dit programma zal zijn:

A
B


Indien number groter of gelijk aan 5 was dan zou er enkel B op het scherm zijn verschenen. De lijn Console.WriteLine("B") zal sowieso uitgevoerd worden zoals je ook kan zien aan de volgende flowchart:

if met een block

Het is aangeraden om steeds na de if-expressie met accolades te werken. Dit zorgt ervoor dat alle code tussen het block (de accolades) zal uitgevoerd worden indien de booleanse expressie waar was. Gebruik je geen accolades dan zal enkel de eerste lijn na de if uitgevoerd worden bij true.

Een voorbeeld:

if ( number < 5 )
{
  Console.WriteLine ("C");
  Console.WriteLine ("D");
}

De booleaanse expressie die je tussen de if haakjes plaats moet een stuk code zijn dat altijd een bool als resultaat teruggeeft.

Veelgemaakte if-fouten

Er zijn enkele veelgemaakte fouten waar je op moet letten:

Appelen en peren vergelijken

De types in je booleanse expressie moeten steeds vergelijkbaar zijn. Volgende code is dus fout: if( "4" > 3) daar we hier een string met een int vergelijken.

Accolades vergeten

Accolades vergeten plaatsen om een codeblock aan te duiden, maar je code toch zodanig outlinen (met tabs) dat het lijkt of je een heel codeblock hebt. Het gevolg zal zijn dat enkel de eerste lijn na de if zal uitgevoerd worden indien true. Gebruiken we de if met block van daarnet maar zonder accolades dan zal de laatste lijn altijd uitgevoerd worden ongeacht de if:

if ( number < 5 )
  Console.WriteLine ("C");
  Console.WriteLine ("D");

Merk ook op dat je code anders uitlijnen géén invloed heeft op de uitvoer (wat bijvoorbeeld wel zo is bij de programmeertaal Python).

Een puntkomma plaatsen na de booleanse expressie.

Dit zal ervoor zorgen dat er eigenlijk geen codeblock bij de if hoort en je dus een nietszeggende if hebt geschreven. De code na het puntkomma zal uitgevoerd worden ongeacht de if:

if ( number < 5 );
  Console.WriteLine ("C");
  Console.WriteLine ("D");

Gebruik relationele operatoren

Met de relationele operatoren (==!=<><= en >=) kunnen we complexere expressies schrijven die als uitkomst waar (true) of niet waar (false) geven.

Een voorbeeld:

int a, b, c; 

a = 2; 
b = 3; 

if(a < b) 
{
  Console.WriteLine("a is less than b"); 
}

if(a == b) 
{
  Console.WriteLine("you won't see this"); 
}

Console.WriteLine(); 

c = a - b; // c contains -1 

Console.WriteLine("c contains -1"); 
if(c >= 0) 
{
  Console.WriteLine("c is non-negative"); 
}
if(c < 0) 
{
  Console.WriteLine("c is negative"); 
}

Console.WriteLine(); 

c = b - a; // c now contains 1 
Console.WriteLine("c contains 1"); 
if(c >= 0) 
{
  Console.WriteLine("c is non-negative"); 
}
if(c < 0)
{
   Console.WriteLine("c is negative"); 
}

Uitvoer van bovenstaande code zal zijn:

a is less than b

c contains -1
c is negative

c contains 1
c is non-negative

We kunnen ook meerdere expressie combineren zodat we complexere uitdrukkingen kunnen maken. Hierbij kan je gebruik maken van de logische operatoren (&&||!) .

Een voorbeeld:

int a = 5, b = 5, c = 10;

if (a == b)
{
    Console.WriteLine(a);
}

if ((a > c) || (a == b))
{ 
  Console.WriteLine(b);
}

if ((a >= c) && (b <= c))
{
  Console.WriteLine(c);
}

Uitvoer van dit programma zal zijn:

5
5

If/else

Met if/else kunnen we niet enkel zeggen welke code moet uitgevoerd worden als de conditie waar is maar ook welke specifieke code indien de conditie niet waar (false) is. Volgend voorbeeld geeft een typisch gebruik van een if/else structuur om 2 waarden met elkaar te vergelijken:

int x = 10;

if ( x > 9 )
{
     Console.WriteLine ("x is greater than 9!");
}
else
{
     Console.WriteLine ("x is less than 9!");
}

Kan je zelf een flowchart van bovenstaande code tekenen? Try it!

If/else if

Met een if/else if constructie kunnen we meerdere criteria opgeven die waar/niet waar moeten zijn voor een bepaald stukje code kan uitgevoerd worden. Sowieso begint men steeds met een if. Als men vervolgens een else if plaats dan zal de code van deze else if uitgevoerd worden enkel en alleen als de eerste expressie (van de if) niet waar was en de expressie van deze else if wel waar is.

Een voorbeeld:

int x = 9;

if (x == 10)
{
   Console.WriteLine ("x is 10");
}
else if (x == 9)
{
   Console.WriteLine ("x is 9");
}
else if (x == 8)
{
   Console.WriteLine ("x is 8");
}

Nesting

We kunnen met behulp van nesting ook complexere programma flows maken. Hierbij gebruiken we de accolades om het blok code aan te duiden dat bij een if/else if/else hoort. Binnen dit blok kunnen nu echter opnieuw if/else if/else structuren worden aangemaakt.

Volgende voorbeeld toont dit aan (bekijk wat er gebeurt als je emergencyValve aan closed gelijkstelt):

int reactorTemp = 1500;
string emergencyValve = " ";

if (reactorTemp < 1000)
{
  Console.WriteLine("Reactor temperature normal");
}
else
{
  Console.WriteLine("Reactor temperature too high!");
  if (emergencyValve == "closed")
  {
    Console.WriteLine("Reactor meltdown in progress!");
  }
}