HiddenBookmark

HiddenBookmark

Voeg een HiddenBookmark klasse toe aan je bestaande Bookmark Manager applicatie van vorige hoofdstuk.

De HiddenBookmark is een Bookmark klasse die de browser in Incognito-modus zal opstarten bij het openen van de bookmark. Dit kan je bewerkstelligen door -incognito achter chrome.exe te plaatsen. Maak de OpenSite methode virtual in BookMark om vervolgens via override in HiddenBookmark dit op te lossen.

Test wat er gebeurt als je al je bookmarks vervangt door HiddenBookmarks.

Afhankelijk van de browser die je wilt aanroepen moet je de incognito parameter iets anders doorgeven: Let op de spatie na “-private “, deze moet er staan anders plak je je url aan de parameter:

Process.Start("iexplore.exe", "-private " + url);
Process.Start("chrome.exe", "-incognito " + url);
Process.Start("firefox.exe", "-private-window " + url);
Process.Start("iexplore.exe", "-private " + url);