Grootste getal

Grootste getal

Vervolledig deze code zodat ook getoond wordt welke de grootste waarde is die werd ingevoerd.

int x= 0;
int y= 0;
do
{
    y = y + x;
    Console.WriteLine("Voer gehele waarden in (32767=stop)");
    string instring= Console.ReadLine();
    x = Convert.ToInt32(instring);
    //....

}while (x != 32767);
Console.WriteLine($"Som is {y}");