Game

Game

Zie onderaan pagina voor minimale klasse-hiërarchie en interfaces.

Maak een spel dat als volgt werkt:

 • De speler dient met zijn pion de overkant van het veld te bereiken.
 • Het veld bestaat uit 20 bij 20 vakjes. Op ieder vakje kan maximum één mapelement staan:
  • De speler zelf
  • Een monster
  • Een rots
 • Een speler kan niet door rotsen of monsters wandelen.
 • Een speler kan in zijn beurt telkens één vakje bewegen OF naar rechts schieten:
  • Indien geschoten wordt dan zal het mapelement op het vakje rechts van de speler vernietigd worden (rots of monster)
 • Monsters kunnen ook bewegen. In de beurt van de monsters beweegt ieder monster in een willekeurige richting indien er geen rotsen of spelers LINKS van het monster staan.
  • Indien er WEL een rots of speler LINKS van het monster staat dan schiet het monster en vernietigd het de speler of rots.
 • Enkel RockDestroyer monsters kunnen schieten. De setup van het spel bestaat uit volgende stappen:
 • Maak een 20 bij 20 array aan en plaats bepaalde hoeveelheid monsters en rotsen op de kaart, behalve op kolom 0.
 • Plaats de speler op de plek 0,10 in de array (midden van kolom 0)
 • Doorloop de volgende stappen tot er winnaar is

Iedere beurt van het spel bestaat uit volgende stappen:

 1. Vraag speler om input (bewegen in 1 van de 4 richtingen OF schieten)
 2. Voer actie van speler uit
 3. Kijk of speler overkant van kaart heeft bereikt, zo ja: gewonnen!
 4. Beweeg ieder monster op de kaart in een willekeurige richting
 5. Beweeg iedere RockDestroyer OF laat RockDestroyer schieten

Stel de speler voor door een X, een rots door O , een monster door M een RockDestroyer door D.


Extra’s:

Voorgaande beschrijving is een ‘minimale’ beschrijving. Voorzie extra functionaliteit naar believen zoals:

 • Speler heeft levens
 • Monsters hebben levens
 • Andere soort monsters (bv slimmere)
 • Meerdere levels met telkens andere/meer monsters bijvoorbeeld
 • Meerdere spelers
 • Verder schieten, of schieten in andere richtingen.


Klasse-schema

Location is van het type Point (compositie). Point is een zelfgemaakte mini klasse die er als volgt uit (minimaal uitziet):

class Point
{
 public int X{get;set;}
 public int Y{get;set;}
}

En dus in je abstracte klasse MapElement zal iets krijgen in de trend van: public Point Location {get;set;} = new Point();