Flexibiliteit

FLEXIBILITEIT
Mogelijke tekorten:

Bv. de kandidaat vindt het moeilijk om af te wijken van zijn oorspronkelijk plan.
Bv. de kandidaat kan er niet goed mee omgaan als er last-minute beroep op hem/haar wordt gedaan
Bv. de kandidaat vindt het moeilijk om zich aan te passen aan veranderingen in (het beleid van) de organisatie waar hij/zij werkt
Bv. de kandidaat zet zijn eigen belang (niet van de kinderen) voorop in situaties waar hij gevraagd wordt om zich aan te passen
Flexibiliteit is een enorm belangrijke competentie voor een toekomstig leraar. Als uit het competentiegericht interview blijkt dat de kandidaat niet flexibel ingesteld is, geven we advies voor heroriëntering.

Hij/zij kan, afhankelijk van zijn/haar profiel en interesses, bijvoorbeeld geheroriënteerd worden naar een meer conventioneel beroep, waarbij werkzaamheden volgens bepaalde regels worden uitgevoerd, bv. een administratief beroep, een job binnen de financiële sector, klantendienst…