Files tracken

Nu we een lokale Git repository hebben aangemaakt, kunnen we starten met wijzigingen bijhouden in deze repository. Echter zal niet zomaar alle files in een map gaan bekijken om wijzigingen bij te houden. Het is namelijk mogelijk dat er een aantal files zijn waarvan je geen wijzigingen wil bijhouden. Dit kan om verschillende redenen zijn, zoals dit zijn automatisch gegenereerde files, dienen voor een doel anders dan waarvoor je het Git project hebt opgesteld, … Hierom dienen wij Git te laten weten welke files deze mag bijhouden, ofwel tracken. Om git hiervan op de hoogte te stellen, kunnen we een aantal commando’s uitvoeren. Deze commando’s dienen in een terminal uitgevoerd te worden, uitgelijnd op het Git project. We lijsten de commando’s hieronder op:

Indien deze commando’s zijn gelukt, zullen zij geen enkele feedback terug geven. Indien dit wel gebeurt, is er iets fout gelopen en dien je het commando opnieuw uit te voeren.

Indien er bepaalde files zijn die nooit mogen getracked worden, is het mogelijk ook dit in te stellen. Wanneer git files probeert te tracken zal deze namelijk altijd zoeken naar een specifieke file. Deze file heet ‘.gitignore’ en mag op geen enkele andere wijze geschreven worden. Dit is een gewone text file waarin we files of mappen kunnen plaatsen die niet getracked mogen worden. Hieronder is een voorbeeld van de inhoud van zo een .gitignore:

*.txt
test/
myFace.png

Elke lijn is hierbij een aparte regel van elementen die Git dient te negeren. Op de eerste regel staat dat alle files die eindigen op ‘.txt’ niet mogen getracked worden. Het is dus mogelijk om een placeholder te gebruiken om meerdere elementen tegelijk aan te duiden. Op de tweede lijn wordt de map ‘test’ genegeerd. de forward slash duid hier aan dat het om een map gaat. Op de derde lijn wordt een specifieke file genegeerd, met de naam ‘myFace.png’.

Om deze ‘.gitignore’ file te laten herkenen door Git dient deze ten allen tijde rechtstreeks in de root van het Git project te staan, ofwel de map waar je de ‘git init’ hebt uitgevoerd / waar de ‘.git’ map zich bevindt.

Voor het voorbeeld van de thesis, hebben we een aantal bestanden en mappen toegevoegd, zodat het Git project wat meer inhoud krijgt. Het overzicht van de inhoud van deze map kan je hieronder vinden:

De root map is ‘Thesis’ en hierin hebben we een andere map geplaatst, ‘Bronnen’. Hierin zullen al onze bronnen geplaatst worden en daar zit momenteel één file, ‘Bron.txt’. Verder hebben we in de root map ook het basis bestand aangemaakt, ‘Thesis.docx’, waar we de thesis zullen neerschrijven. Verder staat er ook een foto in, ‘Photo.png’. en hebben we een file toegevoegd ‘.gitignore’. Deze moeten we nog vullen. Merk op dat we de ‘.git’ map met zijn inhoud niet hebben opgenomen, maar deze er wel staat.

Aangezien de foto die we hebben genomen enkel dient om in de thesis te plaatsen, willen we niet dat deze door Git apart wordt bijgehouden. Dit is enkel voor ons om deze makkelijk terug te vinden. Daarom zullen we de ‘.gitignore’ file volgende inhoud geven:

Photo.png

Bijgevolg kunnen we nu alle andere files tracken door het commando ‘git add –all’ uit te voeren.

Nu we Git hebben opgezet en kunnen bepalen welke files Git mag tracken, zullen we in een volgend onderwerp kijken hoe we versies kunnen bijhouden.