Extra Oefening 2D Array Viewer

2D Array Viewer

Breid het ArrayViewer programma uit zodat ook 2-dimensionale arrays gevisualiseerd kunnen worden. (Hint: gebruik de GetLength() methode van een array).

Voorbeeld van main:

int [,] array = { {15, 6, 9}, {1, 2, 3}, {6, 9, 12}};
VisualiseerArray(array);

Output:

15  6  9
1   2  3
6   9  12